DC Seljestokken Aggregates AS

  • /media/fm/db69fa9586.jpg
  • /media/fm/db69f1bef1.jpg
  • /media/fm/db69ed1317.JPG
  • /media/fm/db69f72c98.jpg
  • /media/fm/db69ee5117.jpg

DC Seljestokken Aggregates As eies av belgiske Group de Cloedt og er lokalisert i Seljestokken i Kinn kommune (like ved grensa til Bremanger kommune). Selskapet har i henhold til driftskonsesjonen tillatelse til å ta ut 100 millioner tonn stein, samt mulighet for utvidelse dersom nødvendig. 

Knuseverket har kapasitet til å ta ut 1,2 millioner tonn steinmaterialer pr år. Primære markeder er kystområdene i Nord-Europa. Eierne har investert betydelige beløp og er godt rustet for fremtiden, spesielt med tanke på miljømessige tiltak. Steinbruddets umiddelbare nærhet til Nordsjøen er et viktig konkurransefortrinn, i likhet med muligheten for døgnkontinuerlig drift ved lasteanlegget.

DC Seljestokken Aggregates As har etablert seg som en betydelig aktør i det nordeuropeiske markedet for høykvalitets asfalttilslag og tar sikte på å være en foretrukket leverandør også i fremtiden.

Selskapet har godkjent miljøsertifikat (EPD) på sine produkter gjeldende fra 25.03.2021.

Vakttelefon Seljestokken: 948 34 935


Prisliste Seljestokken 2021 forside.pdf

Kontakt oss

firmapost@dcresources.no
+47 951 07 500

Frøysjøvegen 3859 ,
6723 Svelgen

Kart