• Skjellsand 0-5mm

    Produkter / sand / Skjellsand 0-5mm

    Skjellsand 0-5mm

    Skjellsanden er hentet opp fra naturlige, konsesjonsbelagte forekomster langs norskekysten.