Skjellsand 0-5mm

Produkter / sand / Skjellsand 0-5mm

Skjellsand 0-5mm

Skjellsanden er hentet opp fra naturlige, konsesjonsbelagte forekomster langs norskekysten.