Veigrus 0-16mm

Produkter / grus / Veigrus 0-16mm

Veigrus 0-16mm

Veigrus 0-16mm, standard EN-13242 (Ubunden bruk)