Om oss

Om oss

Om DC Resources Norge


DC Resources Norge består av belgiske Group de Cloedt's virksomheter i Norge, og omfatter selskapene DC Eikefet Aggregates AS, DC Halsvik Aggregates AS og Norwegian Sandstone Export AS, som samlet har en bemanning på omlag 160 årsverk.

Virksomhetene i Norge har årlige leveranser på rundt 5 millioner tonn, og leverer primært til nordeuropeiske kystområder, som Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannia og Baltikum. Vi har og betydelige leveranser til offshore-prosjekter.