Om DC Resources Norway

DC Resources Norway består av belgiske Group de Cloedt's virksomheter i Norge, og omfatter selskapene DC Eikefet Aggregates AS, DC Halsvik Aggregates AS og DC Seljestokken Aggregates As, som samlet har en bemanning på ca 150 årsverk.

Virksomhetene i Norge har årlige leveranser på rundt 5 millioner tonn, og leverer primært til nordeuropeiske kystområder, som Norge, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannia og Baltikum. Vi har og betydelige leveranser til offshore-prosjekter. 

Alle våre selskaper er sertifisert etter ISO 9001:2015 og 14001:2015

Generelle salgsbetingelser (Norge): Generelle salgsbetingelser – Norge (2046).docx

Group DC:

Danmark ➯ dcresources.eu
Baltikum ➯ dcresources.lv
Polen ➯ kruszywo.net
Storbritannia ➯ dcaggregates.co.uk

Ledige stillinger